Дарение за Оборудване за сензорна стая за нуждите на Общностен център гр. Хасково

  • 0

Дарение за Оборудване за сензорна стая за нуждите на Общностен център гр. Хасково

Дарение за Оборудване за сензорна стая за нуждите на Общностен център гр. Хасково.

По решение на РК Хасково и във връзка с нуждите на Общностен център гр. Хасково бе направено дарение за Оборудване за сензорна стая в която да мога да се провежда лечение на деца специални двигателни потребности. За направа на дарението участваха и приятелите от РК Хасково Аида и Инер уил Хасково.