За нас

РК Хасково е създаден на 23.04.1995 г. и е утвърден за редовен член на Ротари Интернешънъл на 11.04.1996 г. с № 31494.

Чартърният лист на клуба е връчен на тържествена сбирка провела се на 08.06.1996 г.

Първоначално клубът е в състава на Дистрикт 2480 Северна Гърция-България, 10 зона Централна Европа-Източна Африка.

В началото клубът се състои от 30 мъже с различни професии, избрани за членове съобразно конституцията и правилника на Ротари Интернешънъл.